Consultanta tehnica apa uzata

Pentru solutionarea unei probleme legate de epurarea apelor uzate sau de functionarea statiei de epurare trebuie urmati anumiti pasi:

 • identificarea problemei;
 • stabilirea provenientei apei uzate;
 • studierea unui buletin de analiza;
 • gasirea solutiei tehnice de epurare si studierea posibilitatii punerii in aplicare impreuna cu beneficiarul;
 • intocmirea proiectului;
 • punerea in aplicare a solutiei de epurare;
 • incheierea unui contract de service si mentenanta dupa caz;

KHASM GROUP va ofera o intreaga serie de alte servicii in domeniul apelor uzate:

 • Intocmirea memoriului tehnic pentru obtinerea "Acceptului de evacuare a apelor uzate in canalizarea oraseneasca", conform cerintelor HGR 188 /2002
 • Intocmirea regulamentului interior de intretinere si exploatare a retelei sanitare si statiei de epurare
 • Intocmirea planurilor de prevenire a poluarilor accidentale
 • Eliberarea buletinelor de analiza pentru ape de catre laboratoare autorizate
 • Solutii tehnice pentru procesele de preepurare / epurare a apelor uzate descarcate in reteaua de canalizare oraseneasca
 • Proiectarea fluxurilor de tratare a apelor in vederea potabilizarii sau/si epurarii
 • Optimizari ale proceselor de tratare a apelor
 • Solutii tehnice pentru potabilizarea apelor conform cerintelor Legii 458/2002 si HGR 974/2004
 • Interpretari ale analizelor fizico–chimice, biologice si bacteriologice efectuate la ape de diferite categorii
 • Intocmirea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor, conform Legii 107/1996
 • Întocmirea fiselor de prezentare si declaratie pentru obtinerea autorizatiei de mediu, conform OUGR 76/ 2001
 • Calcularea fondului de mediu si intocmirea declaratiei de plata, conform Legii 73/ 2000 modificata si completata.