Procedura de emitere

Avizul de mediu se solicita in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 195/2005.

Solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu sunt obligatorii in cazul in care titularii de activitati cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform, legii.

In termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atesta incheierea uneia dintre procedurile mentionate mai sus, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Clauzele privind obligatiile de mediu cuprinse in actele intocmite in cadrul procedurilor mentionate mai sus au caracter public.

Indeplinirea obligatiilor de mediu este prioritara in cazul procedurilor de dizolvare urmata de lichidare, faliment, incetarea activitatii.

Solicitarea avizului de mediu se face in baza unei cereri insotita de:

  • bilant de mediu;
  • obligatii de mediu;
  • programul pentru conformare- copie insusita de APM, daca exista;
  • propunere program pentru conformare corespunzatoare obligatiilor de mediu;
  • surse potentiale de raspundere pentru daune aduse mediului;
  • copii de pe actele de proprietate sau de drept de folosinta a terenurilor, cladirilor si utilitatilor.