Analize fizio-chimice

Prelevarea probelor si efectuarea analizelor in laboratoare acreditate RENAR conform cerintelor referentialului SR EN ISO/CEI 17025:2005 pentru efectuarea unei game largi de incercari specifice domeniului de protectie a mediului.

Tipuri de analize efectuate:

  • analiza apelor uzate in laboratoare specializate si eliberarea buletinelor de analiza aferente;
  • analiza apa foraje;
  • studierea unui buletin de analiza;