Norme legislative

In continuare ne propunem sa va prezentam principalele norme ce trebuie indeplinite la deversarea apelor uzate. Acestea indiferent de unde provin, statii epurare sau separatoare trebuie sa se raporteze la:

  • NTPA - 001/2002 - Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si urbane la evacuarea in receptorii naturali.
  • NTPA - 002/2002 - Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare.
  • NTPA - 011/2002 - Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in sol.


NTPA 002/2002

Nr. crt. Indicatorul de calitate UM Valorile limita admisibile Metoda de analiza
1Temperatura C 40-
2Concentratia ionilor de hidrogen (pH) unit pH 6,5 8,5 SR ISO 10523-97
3Materii n suspensie mg/dm 350STAS 6953-81
4Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) mg O2/dm 300STAS 6560-82
SR ISO 5815/98
5Consum chimic de oxigen metoda cu bicromat de potasiu (CCOCr) mg O2/dm 500SR ISO 6060/96
6Azot amoniacal (NH4+) mg/dm 30STAS 8683-70
7Fosfor total (P) mg/dm 5STAS 10064-75
8Cianuri totale (CN) mg/dm 1SR ISO 6703/1-98
9Sulfuri si hidrogen sulfurat (S2-) mg/dm 1SR ISO 10530-97
10Sulfiti (SO32-) mg/dm 2STAS 7661-89
11Sulfati (SO42-) mg/dm 600STAS 8601-70
12Fenoli antrenabili cu vapori de apa (C6H5OH) mg/dm 30STAS 7167-92
13Substante extractibile cu solventi organici mg/dm 30SR 7587-96
14Detergenti sintetici anion activi mg/dm 25SR ISO 7875/1.2-96
15Plumb (Pb2+) mg/dm 0.5STAS 8637-79
16Cadmiu (Cd2+) mg/dm 0.3SR ISO 5961/93
17Crom trivalent (Cr3+) mg/dm - -
18Crom total (Cr3+ + Cr6+) mg/dm 1.5STAS 7884-91
19Crom hexavalent (Cr6+) mg/dm 0.2STAS 7884-91
SR ISO 11083-98
20Cupru (Cu2+) mg/dm 0.2STAS 7795-90
21Nichel (Ni2+) mg/dm 1STAS 7987-67
22Zinc (Zn2+) mg/dm 1STAS 8314-87
23Mangan (Mn2+) mg/dm 2SR 8662/1-96
SR ISO 6633-96
24Clor rezidual liber (Cl2) mg/dm 0.5STAS 6364-78


NTPA 001/2002

Nr. crt. Indicatorul de calitate UM Valorile limita admisibile Metoda de analiza
A. Indicatori fizici
1Temperatura C 35-
B. Indicatori chimici
2pH
pH pentru Fluviul Dunarea
unitati pH6,5 8,5
6 5 9,0
SR ISO 10523-97
3Materii n suspensie (MS) mg/dm 35,0 (60,0) STAS 6953-81
4Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) mg O2/dm 20,0 STAS 6560-82
SR ISO 5815-9
5Consum chimic de oxigen metoda cu permanganat de potasiu (CCOMn) mg/dm - -
6Consum chimic oxigen metoda cu bicromat de potasiu (CCOCr) mg O2/dm 70,0 (125,0) SR ISO 6060-96
7Azot amoniacal mg/dm 2,0 (3,0) STAS 8683-70
8Azot total (N) mg/dm 10,0 (15,0) STAS 7312-83
9Azotati (NO3-) mg/dm 25,0 (37,0) STAS 8901/1-71; SR ISO 7890/1-98
pentru apa de mare: STAS 12999-91
10Azotiti (NO2-) mg/dm 1,0 (2,0) STAS 8901/2-71; SR ISO 6777-98
pentru apa de mare: STAS 12754-89
11Sulfuri si hidrogen sulfurat (H2S) mg/dm 0,5 SR ISO 10530-97; SR 7510-97
12Sulfiti (SO32-) mg/dm 1,0 STAS 7661-89
13Sulfati (SO42-) mg/dm 600,0 STAS 8061-70
14Fenoli antrenabili cu vapori de apa (C6H5OH) mg/dm 0,3 STAS R 7167-92
15Substante extractibile cu solventi organici mg/dm 20,0 SR 7589-96
16Produse petroliere mg/dm 5,0 SR 7277/1-95
SR 7277/2-95
17Fosfati (PO43-) mg/dm - -
18Fosfor total (P) mg/dm 1,0 (2,0) SR EN 1189-99
19Detergenti sintetici mg/dm 0,5 SR ISO 7825/1-96; SR ISO 7825/2-96
20Arsen (As+) mg/dm 0,1 SR ISO 6595-97
21Aluminiu (Al3+) mg/dm 5,0 STAS 9411-83
22Calciu (Ca2+) mg/dm 300STAS 3662-90; SR ISO 7980-97
23Plumb (Pb2+) mg/dm 0,2 STAS 8637-79
24Cadmiu (Cd2+) mg/dm 0,2 STAS 7852-80; SR ISO 5961-93
25Crom trivalent (Cr3+) mg/dm - -
26Crom total (Cr3+ + Cr6+) mg/dm 1,0 STAS 7884-91
SR ISO 9174-9
27Crom hexavalent (Cr6+) mg/dm 0,1 STAS 7884-91; SR ISO 11083-98
28Fier total ionic (Fe2+ + Fe3+) mg/dm 5,0 SR ISO 6332-96
29Cupru (Cu2+) mg/dm 0,1 STAS 7795-80
30Nichel (Ni2+) mg/dm 0,5 STAS 7987-67
31Zinc (Zn2+) mg/dm 0,5 STAS 8314-87
32Mercur (Hg2+) mg/dm 0,05 STAS 8045-79
33Argint (Ag+) mg/dm 0,1 STAS 8190-68
34Fluoruri (F-) mg/dm 5,0 STAS 8910-71
35Molibden (Mo2+) mg/dm 0,1 STAS 11422-84
36Seleniu (Se2+) mg/dm 0,1 STAS 12663-88
37Mangan (total NTPA nou) (Mn2+) mg/dm 1,0 STAS 8662/1-96; SR ISO 6333-96
38Magneziu (Mg2+) mg/dm 100,0 STAS 6674-77; SR ISO 7980-97
39Cobalt (Co2+) mg/dm 1,0 STAS 8288-69
40Cianuri (totale NTPA nou) (CN-) mg/dm 0,1 SR ISO 6703/1-98; STAS 7685-79
41Clor (rezidual NTPA nou) liber (Cl2) mg/dm 0,2 STAS 6364-78
42Cloruri (Cl-) mg/dm 500,0 STAS 8663-70
43Reziduu filtrat la 105 C mg/dm 2000,0 STAS 9187-84
C. Indicatori bacteriologici
44Bacterii coliforme totale nr./100 cm - -
45Bacterii coliforme fecale nr./100 cm - -
46Streptococi nr./100 cm - -
47Salmonella nr./100 cm - -